Solar panel

(Tiếng Việt) Các nhà đầu tư nước ngoài và cả trong nước bắt đầu quan tâm đầu tư các dự án điện mặt trời, giống như với phong điện. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu các kế hoạch có sớm trở thành hiện thực?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

share post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *