He thong dien

Hệ thống điện thông minh và chức năng của hệ thống

Hệ thống điện thông minh là gì ??

Hệ thống điện thông minh là hệ thống điện có sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông để tối ưu việc truyền dẫn, phân phối điện năng giữa nhà sản xuất và hộ tiêu thụ, hợp nhất cơ sở hạ tầng điện với cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Có thể coi hệ thống điện thông minh gồm có hai lớp: lớp 1 là hệ thống điện thông thường và bên trên nó là lớp 2, hệ thống thông tin, truyền thông, đo lường.

Chức năng của hệ thống điện thông minh là:

  • Chống được sự tấn công cố ý đối với hệ thống cả về mặt vật lý và mạng máy tính
  • Giảm lượng tiêu hao năng lượng trên dây dẫn, tăng cường chất lượng điện năng
  • Giảm chi phí sản xuất,truyền tải,chi phí nâng cấp nhờ phân hóa lượng điện tiêu thụ
  • Có khả năng tụ phục hồi khi xảy ra mất điện
share post:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *